Fashion

Calvin Klein White Label Spring/Summer 2016 Campaign

Calvin-Klein-White-Label-2016-Spring-Summer-Campaign-002Image: Calvin Klein White Label.

Wouter Peelen and Julia van Os front Calvin Klein White Label’s Spring/Summer 2016 campaign.

Calvin-Klein-White-Label-2016-Spring-Summer-Campaign-003Image: Calvin Klein White Label.

Calvin-Klein-White-Label-2016-Spring-Summer-Campaign-001Image: Calvin Klein White Label.